Đặng Phước Thành

Chủ tịch HĐQT VNS

Mã CK: VNS

Vị trí : 19

Vị trí năm ngoái: 16

Tài sản: 770,656

Thành viên đại diện
Họ và tên:
Đặng Phước Thành
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị VNS
Giới tính:
Nam
CMND:
020058696
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1957
Nơi sinh:
Đồng Tháp
Quê quán:
Đồng Tháp
Địa chỉ thường trú:
8 Lý Tự Trọng, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại cơ quan:
8 277178
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân sinh hóa
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT Công ty CP ÁNh Dương Việt Nam
Chức vụ tại tổ chức khác:
Thành viên khác
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Ngô Thị Thúy Vân Vợ
Đặng Thành Duy Con 281,576
Đặng Thị Lan Phương Em ruột 0,521
Đặng Phước Thăng Em ruột
Đặng Phước Thảo Em ruột 0,483
Đặng Phước Kim Lệ Chị ruột 1,617

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam