Đặng Thu Thủy

Ủy viên HĐQT ACB; Mẹ ông Trần Hùng Huy_Chủ tịch HĐQT ACB

Mã CK: ACB

Vị trí : 19

Vị trí năm ngoái: 19

Tài sản: 171,267

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Thu Thủy
Vị trí:
MẸ ông Trần Hùng Huy
Giới tính:
Nữ
CMND:
020456705
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1955
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn T.P Hồ Chí Minh - Ngành Anh văn Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Ngành Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị ACB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Hùng Huy Con 448,844
Trần Mộng Hùng Chồng 257,772
Trần Đặng Thu Thảo Con 164,927
Trần Minh Hoàng Con 179,461
Trần Phú Mỹ Em chồng 116,225
Trần Tuyết Nga Em chồng 14,310
Trần Phú Hòa Em chồng 3,958
Lưu Thị Phương Mẹ 0,700
Đặng Kim Hồng Em gái 0,070
Đặng Kim Tân Em trai 1,738
Đặng Thu Hà Em gái 147,329
Đặng Thị Thu Vân Em gái 4,928
Đặng Văn Phú Em trai 49,788
Đặng Phú Vinh Em trai 52,551
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam