Trần Phú Mỹ

Em ông Trần Mộng Hùng_Ủy viên HĐQT ACB

Mã CK: ACB

Vị trí : 92

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 116,225

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Phú Mỹ
Vị trí:
EM ông Trần Mộng Hùng
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cố đông của ACB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam