Thứ bậc
(trong TOP 100)
Họ và Tên Doanh nghiệp Mã CK Tài sản
(tỷ đồng)
Năm sinh Trình độ Cư trú
2007 2006 2007
(***)
2006
(**)
8 15 Đặng Ngọc Lan - Vợ ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 1.701,11 677,70 NA NA NA
10 52 Đặng Thị Hoàng Phượng - Thành viên HĐQT KBC, ITA, em ông Đặng Thành Tâm - Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
- Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
KBC
ITA
1.423,35 185,90 1969 PTTH TP HCM
11 12 Nguyễn Phương Anh - con Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA 1.366,40 743,40 NA NA NA
14 36 Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA 1.252,39 371,70 1959 Cử nhân TP HCM
17 (*) Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vĩnh Hoàn VHC 1.113,83   1961 PTTH TP HCM
18 (*) Vũ Thị Hiền - Vợ ông Trần Đình Long  Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát HPG 1.050,60   NA NA NA
22 5 Chu Thị Bình - Phó Tổng giám đốc - Vợ ông Lê Văn Quang- mẹ Lê Thị Dịu Minh Công ty thuỷ sản Minh Phú MPC 925,74 1.146,00 1964 Trung cấp Cà Mau
25 (*) Vũ Thị Nga - Cổ đông sáng lập Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA 797,07   NA NA NA
27 39 Trần Đặng Thu Thảo - con ông Trần Mộng Hùng Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 766,31 305,30 NA NA NA
28 (*) Trần Thị Thu Diệp - Cổ đông sáng lập Tập đoàn Hòa Phát HPG 761,17   NA NA NA
30 30 Nguyễn Thị Kim Thanh - Vợ ông Đặng Thành Tâm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc KBC Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC 700,73 460,60 NA NA NA
33 (*) Nguyễn Thuỷ Hà - Cổ đông sáng lập Công ty Vincom VIC 659,40   NA NA NA
34 (*) Phạm Thuý Hằng - Thành viên HĐQT Công ty Vincom VIC 647,33   1974 Cử nhân ngoại ngữ Hà Nội
37 (*) Phạm Thu Hương - Vợ ông Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT Công ty Vincom VIC 588,75   NA NA NA
39 (*) Nguyễn Thị Hương Lan - Thành viên HĐQT Công ty Vincom VIC 490,63   1970 Thạc sĩ trắc địa Hà Nội
40 48 Vương Ngọc Xiềm - Phó tổng giám đốc KDC- NKD - Công ty Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc
- Công ty  Chế biến Thực phẩm Kinh Đô    
NKD
KDC
490,00 192,50 1962 Cử nhân TP HCM
41 49 Vương Bửu Linh - Cổ đông sáng lập NKD, kiêm Phó tổng giám đốc KDC - Công ty Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc
- Công ty  Chế biến Thực phẩm Kinh Đô 
NKD
KDC
490,00 192,50 1965 Cử nhân TP HCM
42 47 Đặng Thu Thuỷ - Vợ ông Trần Mộng Hùng Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 489,46 195,00 NA NA NA
43 46 Huỳnh Bích Ngọc - Vợ Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín STB 456,77 197,90 NA NA NA
46 19 Trương Thanh Thanh - Phó chủ tịch HĐQT, chị gái ông Trương Gia Bình Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT FPT 417,02 576,80 1951 Cử nhân TP HCM
49 51 Huỳnh Quế Hà - Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín STB 392,84 187,20 1969 MBA TP HCM
50 54 Đặng Huỳnh Ức My - Con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín STB 385,07 166,80 NA NA NA
51 57 Nguyễn Thuý Lan - em ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 384,27 153,10 NA NA NA
52 58 Nguyễn Thuỳ Hương - em ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 384,27 153,10 NA NA NA
53 55 Hồ Thị Phương Thảo - vợ Đặng Hồng Anh - thành viên HĐQT - con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín STB 383,21 166,40 NA NA NA
54 26 Lê Thị Dịu Minh - thành viên HĐQT con ông Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty thuỷ sản Minh Phú MPC 382,80 474,00 1986 Đang học Cử nhân ở Mỹ TP HCM
59 60 Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 359,49 143,20 1967 Cử nhân TP HCM
60 85 Hà Thị Thanh Vân - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ PAN (Bà Vân còn có  ở SSI, là vợ Nguyễn Hồng Nam Phó tổng giám đốc) Công ty Chứng khoán Sài Gòn PAN
SSI
349,49 349,49 1968 Cử nhân quản trị kinh doanh TP HCM
72 66 Phạm Đỗ Quế Hương - Con ông Phạm Trung Cang Chủ tịch HĐQT TPC kiêm Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu Ngân hàng cổ phần Á Châu TPC
ACB
251,40 94,10 NA NA NA
80 74 Đỗ Thị Quế Thanh – Vợ ông Phạm Trung Cang Chủ tịch HĐQT TPC kiêm Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 202,04 80,50 NA NA NA
83 79 Đinh Thị Hồng Nhung - Vợ ông Trần Thanh Kiên - Giám đốc khối đầu tư và bảo lãnh phát hành SSI Công ty Chứng khoán Sài Gòn SSI 187,08 72,00 NA NA NA
84 78 Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh - Con bà Huỳnh Thanh Thuỷ Thành viên HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 180,57 71,90 NA NA NA
89 100 Lê Trà My - Cổ đông sáng lập Công ty Xuyên Thái Bình PAN 166,03 43,80 NA NA NA
90 81 Lê Nguyệt Ánh - Con ông Lê Vũ Kỳ Phó tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 160,81 64,10 NA NA NA
91 82 Nguyễn Thị Thanh Ngọc - Vợ ông Trịnh Kim Quang. Thành viên HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 159,26 63,50 NA NA NA
93 (*) Phạm Hồng Linh - Thành viên HĐQT, chị bà Phạm Thúy Hằng Công ty Vincom VIC 151,17   1965 Cao đẳng ngoại ngữ Hà Nội
94 83 Nguyễn Huỳnh Thanh Trang - Con bà Huỳnh Thanh Thuỷ Thành viên HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 149,25 59,50 NA NA NA
95 9 Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE Công ty Cơ điện lạnh REE REE 145,44 887,40 1952 Cử nhân TP HCM
96 (*) Lê Thị Lệ - Vợ ông Trần Văn Nhân Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty  Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang ACL 144,50   NA NA NA
101 50 Nguyễn Thị Phương - Thành viên BKS Công ty  phát triển đầu tư công nghệ FPT FPT 124,81 191,00 1956 Cử nhân TP HCM
104 97 Lê Thị Cúc - Vợ ông Nguyễn Thanh Toại Phó Chủ tịch HĐQT ITA kiêm Phó tổng giám đốc ACB - Ngân hàng cổ phần Á Châu
- Công ty  Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
ITA + ACB 121,10 50,00 NA NA NA
110 (*) Vũ Thị Ánh Tuyết - Thành viên HĐQT Tập đoàn Hòa Phát HPG 105,05   1972 Cử nhân Cử nhân ngoại ngữ Hà Nội
111 62 Trần Thị Tiến - Mẹ ông Trần Quang Nghị Thành viên viên HĐQT Công ty phát triển nhà Thủ Đức TDH 100,82 115,20 NA NA NA
112 (*) Đoàn Thị Hồng Thuý - Cổ đông sáng lập Công ty Xuyên Thái Bình PAN 97,99   NA NA NA
113 (*) Đỗ Thị Minh Anh - Phó Tổng Giám đốc, vợ ông Nguyễn Tuấn Hải Chủ tịch HĐQT Công ty Alphanam ALP 97,15   1965 Cử nhân Hà Nội
114 (*) Trương Lan Anh - Vợ ông Chu Quân  Thành viên HĐQT Tập đoàn Hòa Phát HPG 95,50   NA NA NA
119 (*) Vũ Thị Hiệp - Vợ ông Trần Tuấn Dương  Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát HPG 85,95   NA NA NA
120 69 Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Thương mại Thuỷ Sản ICF 85,72 85,90 1959 PTTH TP HCM
121 127 Bùi Ngọc Hương - Cổ đông sáng lập Công ty Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình(HBC) HBC 83,32 31,60 NA NA NA
122 116 Lê Thị Yến - vợ ông Trần Văn Ngọc - thành viên HĐQT Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín STB 83,30 39,70 NA NA NA

Chú thích:      

- Nguồn dữ liệu:Bản cáo bạch niêm yết lần đầu, niêm yết bổ sung và thông tin công bố của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- (*): Thuộc doanh nghiệp mới lên sàn trong năm 2007, hoặc trong 2006 chưa có thông tin

- (**): Tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 29/12/2006

- (***): Tổng giá trị cổ phiếu năm giữ tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 28/12/2007

- NA: Không có thông tin trong cáo bạch

 
© 
®