Trở về VnExpress Số hóa

Trần Ngọc Hiếu | nickname: ikeda isora

Trần Ngọc Hiếu | nickname: ikeda isora

Trần Ngọc Hiếu | nickname: ikeda isora

Trần Ngọc Hiếu | nickname: ikeda isora

Trần Ngọc Hiếu | nickname: ikeda isora

Trần Ngọc Hiếu | nickname: ikeda isora

Trần Ngọc Hiếu | nickname: ikeda isora

Trần Ngọc Hiếu | nickname: ikeda isora

Trần Ngọc Hiếu | nickname: ikeda isora

Trần Ngọc Hiếu | nickname: ikeda isora

Cosplay Contest

Trần Ngọc Hiếu | nickname: ikeda isora

Lượt bình chọn:
46
Bình chọn

Giới thiệu đề cử

Nhân vật: Xiao Trong Genshin Impact. Xiao cũng là Kim Bằng trong Ngũ Hiển Tiên Nhân, năm vị Dạ Xoa được cử bởi Morax để khuất phục linh hồn ma quỷ ám Liyue, và cũng là thành viên duy nhất còn sống trong năm vị Dạ Xoa. Anh hiện đang sống trong Nhà Trọ Vọng Thư và sống ẩn mình khỏi đám đông và sự chú ý của con người.

Các đề cử cùng hạng mục

Cosplay Contest

Nguyễn Thanh Huyền

144

Cosplay Contest

Nguyễn Thị Mai Anh

62

Cosplay Contest

Thuỳ Dung

263

Cosplay Contest

Trương Phan Hồng Hà

31

Cosplay Contest

Hà Phương

9

Cosplay Contest

Nguyễn Thảo Linh

16