Trở về VnExpress Số hóa

Đặng David

Đặng David

Đặng David

Cosplay Contest

Đặng David

Lượt bình chọn:
16
Bình chọn

Giới thiệu đề cử

Master Chief từ game Halo: Infinite

Các đề cử cùng hạng mục

Cosplay Contest

Lê Tấn Đạt - Kenta Lei

43

Cosplay Contest

Đỗ Thị Hải Yến

13

Cosplay Contest

Nguyễn Thanh Huyền

144

Cosplay Contest

Nguyễn Trang Thảo

16

Cosplay Contest

Hà Phương

8

Cosplay Contest

Vũ Thanh Hương

100