Trở về VnExpress Số hóa

'Ngành game Việt bùng nổ nhưng khó đoán'

Ông Đào Việt Anh - đại diện Microsoft Việt Nam nói 50% game được chơi nhiều nhất trên thế giới đến từ studio Việt, nền kinh tế số bùng nổ nhưng khó dự đoán vì nhiều làn sóng mới xuất hiện, trên Game Talks số thứ ba.