GIỚI THIỆU VFTE 2023

GIỚI THIỆU VFTE 2023

Triển khai nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 01/CT - TTg ngày 14/01/2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, hằng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Diễn đàn là sự kiện lớn của ngành Thông tin và Truyền thông, được Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội quan tâm tham dự, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.


Nhằm đưa công nghệ số triển khai áp dụng vào tất cả ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần thực hiện chủ trương định hướng của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ V, với chủ đề "Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động".

Chương trình Diễn đàn kéo dài trong 01 ngày với các hoạt động chính bao gồm:

  • 01 Phiên chính đưa ra các thông điệp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về định hướng thúc đẩy mạnh mẽ doanh nghiệp công nghệ số triển khai công nghệ số vào ngõ ngách cuộc sống, xây dựng vị thế ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ thế giới.
  • 02 Phiên tham luận chuyên đề về những hướng đi mới, cách làm đột phá cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển.
  • Lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2023.
  • Triển lãm trưng bày các sản phẩm, giải pháp công nghệ số Make in Viet Nam tiêu biểu.

Phạm Minh Chính