Giới thiệu VFTE 2022

“THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA VỚI MỤC TIÊU KÉP”

Với chủ đề “Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”, Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ IV được tổ chức nhằm tiếp tục thúc đẩy quá trình triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia với mục tiêu kép: vừa phát triển đồng bộ ba trụ cột: chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu.

Xem thêm

Chương trình sự kiện

Diễn đàn là nơi gặp gỡ, trao đổi giữa các doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước, nhằm nhận diện và đề xuất giải quyết các vấn đề trong việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam.

 • Tháng 12/2022
 • Tổ chức tại Hà Nội
 • Buổi sáng

 • 07h30 - 08h00

  Đăng ký đại biểu

 • 08h00 - 08h15

  Tiết mục khai mạc
  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 • 08h15 - 08h30

  Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 08h30 - 08h40

  Video clip

  Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam – Một năm nhìn lại

 • 08h40 - 10h00

  Phát biểu tham luận

  Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trong nước và cơ hội, tiềm năng khai phá thị trường nước ngoài

 • 10h00 - 10h45

  Lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022

 • 10h45 - 11h15

  Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà nước/Chính phủ

 • 11h15 - 11h30

  Phát biểu đáp từ của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 12h00 - 13h30

  Nghỉ trưa

 • Buổi chiều

 • 13h30 - 14h50

  Phát biểu tham luận

  Kết nối hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam và nước ngoài

 • 14h50 - 16h15

  Phiên thảo luận

  Chủ đề: Nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu
  Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
  Diễn giả: Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp/chuyên gia

 • 16h15- 16h30

  Bế mạc diễn đàn

  Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Hoạt động bên lề: Triển lãm trưng bày sản phẩm/dịch vụ công nghệ số tiêu biểu

Khám phá
tin tức mới nhất Xem nhiều hơn

Giới thiệu VFTE 2022

Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là diễn đàn thường niên do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Diễn đàn là nơi gặp gỡ, trao đổi giữa các doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước, nhằm nhận diện và đề xuất giải quyết các vấn đề trong việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam.

Với chủ đề “Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”, Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2022 được tổ chức nhằm tiếp tục thúc đẩy quá trình triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia với mục tiêu kép: vừa phát triển đồng bộ ba trụ cột: chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Diễn đàn vinh dự được Lãnh đạo Chính phủ tham dự và chủ trì.

Chương trình Diễn đàn kéo dài trong 01 ngày với các hoạt động chính bao gồm:
- Thảo luận, đối thoại các nội dung về công nghệ số, chuyển đổi số và định hướng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam gắn với chuỗi giá trị toàn cầu.
- Lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2022.
- Triển lãm trưng bày các sản phẩm, giải pháp công nghệ số Make in Viet Nam tiêu biểu.

Phạm Minh Chính

Ông Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ