Thứ ba, 6/6/2023
Thứ ba, 2/5/2023, 00:00 (GMT+7)

'Quyết trao trả toàn bộ hồ sơ đi B trong năm 2025'

Gần 50 năm sau giải phóng, 70% hồ sơ cán bộ đi B vẫn chưa được trao trả, GĐ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đặt quyết tâm hoàn thành trong năm 2025 bởi đây không chỉ là tài sản mà còn là kỷ niệm với những người ở lại.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Ngọc Ánh

×
'Quyết trao trả toàn bộ hồ sơ đi B trong năm 2025'