Chủ đề vòng loại:
Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

Penguin Crew
Penguin Crew
 
 

Đội chúng mình gồm có 3 thành viên đều là nữ đến từ trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội. Chúng mình đã có 1 năm kinh nghiệm tham gia vô số các cuộc thi Debate lớn, nhỏ và luật khác nhau.

How essential is a college education?

Video bài thi khác

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ