Nhường đường như nào khi xe vào giao lộ?
 
 

Nhường đường như nào khi xe vào giao lộ?

Chuyên gia trong tập Driving Skills phân tích khẩu quyết "Nhất chớm, nhì ưu, tam đường, tứ hướng", tìm cách tối ưu khi di chuyển trong các giao lộ.

Thứ ba, 6/12/2022, 12:00 (GMT+7)