‘Đối phó’ với xe tải, container khó hay dễ?
 
 

'Đối phó' với xe tải, container khó hay dễ?

Xe tải, container to gấp 4-5 lần xe con nên điểm mù rất lớn, chuyên gia đưa những lưu ý khi di chuyển cùng loại xe này trên đường quốc lộ trong tập Driving Skills.

Thứ hai, 12/12/2022, 13:00 (GMT+7)