Ba lưu ý nằm lòng của tài xế khi đi cao tốc
 
 

Ba lưu ý nằm lòng của tài xế khi đi cao tốc

Lên trước lộ trình, giữ tốc độ - khoảng cách đúng luật, tuyệt đối tập trung dù được công nghệ hỗ trợ là những lưu ý chuyên gia đưa trong tập Driving Skills.

Thứ sáu, 9/12/2022, 11:00 (GMT+7)