Thứ hai, 23/3/2020, 14:36 (GMT+7)

Mẫu tàu bệnh viện Mỹ triển khai đối phó Covid-19

Mỗi tàu bệnh viện lớp Mercy có 1.000 giường bệnh, không được trang bị chuyên dụng để đối phó Covid-19 nhưng sẽ giúp giảm tải cho các địa phương.

Mẫu tàu bệnh viện Mỹ triển khai đối phó Covid-19
 
 

Đồ họa: Next Media