60 CÂU HỎI ĐIỂM LIỆTTHI LÝ THUYẾT BẰNG LÁI XE

Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải ban hành 600 câu hỏi lý thuyết thi bằng lái xe mới, thay thế bộ 450 câu hỏi hiện tại. Trong 600 câu này, có 60 câu được xếp vào nhóm điểm liệt. Tức chỉ cần sai một câu trong nhóm điểm liệt, học viên sẽ bị trượt phần lý thuyết. Mỗi câu chỉ một đáp án.
Thi thử