Các giải pháp xác thực phổ biến

trong giao dịch trực tuyến

Ba hình thức mật khẩu dùng một lần (OTP) phổ biến để xác thực giao dịch trực tuyến là thiết bị tạo OTP, nhận OTP qua SMS hoặc dùng ứng dụng di động.

Nội dung: Ánh Thúy
Thiết kế: Thế Bình
Kỹ thuật: Quốc Toàn

Các giải pháp xác thực phổ biến

trong giao dịch trực tuyến

Ba hình thức mật khẩu dùng một lần (OTP) phổ biến để xác thực giao dịch trực tuyến là thiết bị tạo OTP, nhận OTP qua SMS hoặc dùng ứng dụng di động.

 

Ứng dụng tạo mã OTP
MyVIB Smart OTP

Nhận mã OTP
qua SMS

Thiết bị cung cấp OTP
Token dạng cơ bản

Thiết bị
Đăng ký
Đăng ký trực tiếp trên MyVIB
Đến ngân hàng
Đến ngân hàng
Phí dịch vụ
Miễn phí
10.000-20.000 đồng
(một tháng)
200.000-500.000 đồng
(3-5 năm)
Sử dụng
Sử dụng ứng dụng MyVIB khi giao dịch. OTP được điền tự động sau khi nhập PIN bảo vệ
Nhận SMS có OTP được gửi về điện thoại dã đăng ký
Tạo mã OTP bằng thiết bị đã được cấp
Thời gian hiệu lực của OTP
Bảo mật giao dịch
Chỉ sử dụng được duy nhất cho một giao dịch đã xác định. Tự động mất hiệu lực nếu sử dụng cho giao dịch khác
Không được gán vào một giao dịch xác định. Luôn có hiệu lực tồn tại trong vòng 3-5 phút
Không được gán vào một giao dịch xác định. Luôn có hiệu lực tồn tại trong vòng 3-5 phút
Ưu điểm
Không cần thiết bị hỗ trợ, không cần chuyển qua lại giữa các giao diện, tiện sử dụng
Đơn giản, phổ biến
Thiết bị kích thước nhỏ gọn, không cần sóng điện thoại, Internet
Hạn chế
Phải nhớ mã PIN
Phải có sóng điện thoại
Dễ bị đánh cắp hoặc thất lạc, hết pin, hỏng hóc
Nội dung: Ánh Thúy
Thiết kế: Thế Bình
Kỹ thuật: Quốc Toàn
Đang tải dữ liệu