Chủ đề vòng loại:
Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

Đội tranh biện trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai
Đội tranh biện trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai
 
 

Đội chúng em gồm 3 thành viên 1. Nguyễn Thị Hồng Hanh (12C1) 2. Nguyễn Văn Khánh (11B6) 3. Vũ Tuấn Kiệt (11B2) Tuy chúng em có cá tính riêng, nhưng chúng em có chung niềm đam mê thuyết trình, tranh biện và có có chung nguyện vọng muốn học hỏi, nâng cao tư duy phản biện cũng như thử thách bản thân.

How essential is a college education?

Video bài thi khác

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ