Vòng bình chọn

Thí sinh dự thi: Trần Trương Toàn Tâm

Du học thạc sĩ về bán bảo hiểm

Khi nghe những lời nói tiêu cực về bảo hiểm, nhiều lúc tôi tự hỏi có lẽ mình đã chọn sai nghề, nhưng có một sự kiện đã thay đổi tất cả.

Thí sinh dự thi: Phạm Nguyễn Minh Thư

Bảo hiểm - mua một được ba

Câu chuyện về việc chi trả thẻ bảo hiểm Hàng trang vui khỏe của Prudential cho một khách hàng tôi đang chăm sóc.

Thí sinh dự thi: Tống Thị Mỹ Tiên

Thư gửi thiên thần bé nhỏ bé

Đây là câu chuyện khiến tôi hối tiếc nhất trong hơn một năm trong sự nghiệp trở thành chuyên viên tư vấn bảo hiểm.

Thí sinh dự thi: Nguyễn Huỳnh Hiên

Khi cần mình có nhau

Tôi luôn tự hứa với bản thân là làm việc tận tâm để mang những giá trị tốt đẹp nhất đến với khách hàng và lan tỏa giá trị nhân văn bảo hiểm.

Thí sinh dự thi: Nguyễn Thị Thủy Tiên

Lấy khách hàng làm trọng tâm

Với tôn chỉ "Đặt khách hàng làm trọng tâm", Prudential luôn tập trung mọi hoạt động hướng đến việc phục vụ chu đáo.

Thí sinh dự thi: Đỗ Đức Hiếu

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

U mất con là nỗi buồn không gì có thể bù đắp nhưng số tiền đền bù bảo hiểm phần nào hỗ trợ kinh tế để U nuôi con anh.

Thí sinh dự thi: Trần Thị Minh Châu

Tri kỷ mãi đồng hành

Làm việc với tâm thế là một người bạn đồng hành thực sự của khách hàng, mọi lúc, mọi nơi khi họ cần hỗ trợ, tôi đều có mặt kịp thời.