Thứ tư, 24/5/2023, 00:00 (GMT+7)

Cục diện chiến trường Ukraine sau 15 tháng giao tranh

Nga tuyên bố đạt bước tiến ở vùng Donetsk với việc kiểm soát hoàn toàn Bakhmut từ ngày 20/5, trong khi Ukraine nói thành phố chưa thất thủ.