Dân số trẻ ở Nhật Bản đang giảm dần, để tìm nguồn nhân lực cho tương lai, các công ty Nhật Bản đang chuyển hướng sang tuyển dụng sinh viên
Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Obama được cho là thông điệp gửi Trung Quốc rằng nếu cần thiết, Ấn - Mỹ có thể sẽ bắt tay để cùng đối phó với nước này.