Không những giết hai vị vua trong một năm, thái giám Tông Ái nhà Bắc Ngụy (386-534) còn một tay che trời, nắm toàn bộ quyền lực trong triều.
Mỹ chia rẽ trước ván cờ khó đoán của Putin ở Syria
Nội bộ nước Mỹ đang bất đồng sâu sắc vì không có cách nào nắm được ý đồ thực sự của Tổng thống Nga Putin khi thực hiện các động