Kể từ khi mắt không còn nhìn thấy đường, cảnh sát Pan Yong ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, hàng ngày cùng vợ đi bộ tuần tra.