10 nghề lương cao không cần bằng cử nhân ở Mỹ

Theo Cục thống kê lao động Mỹ, nghề kiểm soát không lưu có lương cao nhất mà không cần 4 năm đại học.

Huyện duy nhất cả nước có 4 thị trấn thuộc tỉnh nào?
Được khai phá khá muộn trong khu vực Tây Nam Bộ, tỉnh này có thế mạnh về cây lúa, cây ăn trái và nguồn lợi thủy sản phong phú.
GD