Bài dự thi khác

DataSpark Insight phân tích dữ liệu kinh doanh

Công nghệ tài chính Fintech

DataSpark Insight phân tích dữ liệu kinh doanh

DataSpark Insight phát triển một nền tảng ứng dụng BigData cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Nền tảng từ thiện dựa trên công nghệ Blockchain

Công nghệ tài chính Fintech

Nền tảng từ thiện dựa trên công nghệ Blockchain

Nền tảng mang đến tính minh bạch cao, an toàn bảo mật, sử dụng trong phạm vi rộng.

Dự án hỗ trợ học ngôn ngữ Sunflower

Công nghệ giáo dục Edtech

Dự án hỗ trợ học ngôn ngữ Sunflower

Dự án dùng phương pháp tiếp cận mới, tạo nên sự hứng thú cho người học.

Trợ lý Anh ngữ Riolish

Công nghệ giáo dục Edtech

Trợ lý Anh ngữ Riolish

Dự án mang đến giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học tiếng Anh, giúp xóa bỏ các ranh giới về địa lý và kết nối người học và giáo viên từ mọi nơi.

Photo

Thương mại điện tử Ecomerce

Sáng kiến dịch vụ giao hàng tương tác

Phát triển dịch vụ giao hàng bằng drone, giao hàng tức thì, hoặc dịch vụ giao hàng với tương tác trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

Photo

Công nghệ giáo dục Edtech

Ứng dụng thực tế ảo cho giáo dục

Ứng dụng thực tế ảo cho việc học tập, giúp sinh viên trải nghiệm thực tế trong môi trường ảo.