Thứ ba, 15/6/2021
Thứ sáu, 23/2/2018, 14:08 (GMT+7)

Tương lai của trí tuệ nhân tạo trong thế giới loài người

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đem lại nhiều tiện nghi nhưng cũng khiến một số người lo ngại chúng sẽ gây nguy hiểm cho xã hội.