Thế giới
Thứ ba, 8/3/2022, 06:59 (GMT+7)

Thế gọng kìm Nga hình thành quanh Kiev

Lực lượng Nga kiểm soát hành lang phía tây bắc và tiến theo ba mũi phía đông bắc Kiev, tạo thế gọng kìm quanh thủ đô Ukraine.

Đồ họa: NY Times