Dữ liệu tổng hợp bởi:

Xiang Qing Song

Ủy viên HĐQT IVS

Mã CK: IVS

Vị trí : 460

Vị trí năm ngoái: 738

Tài sản: 20,520

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam