Dữ liệu tổng hợp bởi:

Vương Bửu Linh

Ủy viên HĐQT KDC; Vợ ông Trần Kim Thành_Phó Chủ tịch HĐQT TLG - Chủ tịch HĐQT KDC

Mã CK: KDC

Vị trí : 251

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 48,600

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam