Dữ liệu tổng hợp bởi:

Vũ Thị Thuận

Chủ tịch HĐQT CNC - Chủ tịch HĐQT TRA

Mã CK: TRA

Vị trí : 360

Vị trí năm ngoái: 365

Tài sản: 30,611

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam