Dữ liệu tổng hợp bởi:

Vũ Thị Thanh Vân

Cổ đông lớn HNM

Mã CK: HNM

Vị trí : 339

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 33,375

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam