Dữ liệu tổng hợp bởi:

Vũ Thị Kim Thanh

Cổ đông lớn VFR

Mã CK: VFR

Vị trí : 406

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 25,182

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam