Dữ liệu tổng hợp bởi:

Vũ Thị Hạnh

Cổ đông lớn VFR

Mã CK: VFR

Vị trí : 276

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 41,814

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam