Dữ liệu tổng hợp bởi:

Vũ Thị Bích Niềm

Cổ đông lớn VDS

Mã CK: VDS

Vị trí : 290

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 39,020

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam