Dữ liệu tổng hợp bởi:

Vũ Huy Phương

Cổ đông lớn SFG

Mã CK: SFG

Vị trí : 359

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 30,750

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam