Dữ liệu tổng hợp bởi:

Vũ Đình Nhân

Tổng giám đốc CDO - Chủ tịch HĐQT CDO

Mã CK: CDO

Vị trí : 336

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 34,060

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam