Dữ liệu tổng hợp bởi:

Vũ Đình Độ

Tổng giám đốc DNP - Phó TGĐ DNP

Mã CK: DNP

Vị trí : 409

Vị trí năm ngoái: 405

Tài sản: 24,921

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam