Dữ liệu tổng hợp bởi:

Vũ Chinh

Ủy viên HĐQT TMS

Mã CK: TMS

Vị trí : 482

Vị trí năm ngoái: 714

Tài sản: 19,493

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam