Dữ liệu tổng hợp bởi:

Võ Văn Chính

Ủy viên HĐQT ST8

Mã CK: ST8

Vị trí : 449

Vị trí năm ngoái: 468

Tài sản: 21,077

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam