Dữ liệu tổng hợp bởi:

Võ Thùy Dương

Tổng giám đốc APC - Chủ tịch HĐQT APC

Mã CK: APC

Vị trí : 238

Vị trí năm ngoái: 343

Tài sản: 52,159

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam