Dữ liệu tổng hợp bởi:

Võ Phan Khôi Nguyên

Con ông Võ Anh Tuấn_Chủ tịch HĐQT VPH

Mã CK: VPH

Vị trí : 422

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 23,520

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam