Dữ liệu tổng hợp bởi:

Võ Diệp Văn Tuấn

Người CBTT TTF - Phó TGĐ TTF - Ủy viên HĐQT TTF

Mã CK: TTF

Vị trí : 496

Vị trí năm ngoái: 1507

Tài sản: 18,850

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam