Dữ liệu tổng hợp bởi:

Uông Huy Giang

Cổ đông lớn SHS

Mã CK: SHS

Vị trí : 250

Vị trí năm ngoái: 159

Tài sản: 48,678

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam