Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trương Thị Lệ Khanh

Tổng giám đốc VHC - Chủ tịch HĐQT VHC

Mã CK: VHC

Vị trí : 13

Vị trí năm ngoái: 12

Tài sản: 1.330,794

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trương Thị Lệ Khanh
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị VHC - Tổng giám đốc VHC
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1961
Nơi sinh:
An Giang
Quê quán:
An Giang
Địa chỉ thường trú:
765 Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại cơ quan:
(08) 8.381.087
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế - Đại học TCKT TP.HCM
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam