Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trương Mạnh Hùng

Anh ông Trương Thái Sơn_Phó TGĐ HQC - Ủy viên HĐQT HQC

Mã CK: HQC

Vị trí : 369

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 28,991

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam