Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trịnh Hoài Nam

Cổ đông lớn HBS

Mã CK: HBS

Vị trí : 441

Vị trí năm ngoái: 350

Tài sản: 21,500

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam