Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Việt Hùng

Tổng giám đốc DXP - Phó Chủ tịch HĐQT DXP

Mã CK: DXP

Vị trí : 131

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 99,370

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam