Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Việt Cường

Cổ đông lớn HRC

Mã CK: HRC

Vị trí : 265

Vị trí năm ngoái: 242

Tài sản: 44,965

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam