Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Văn Hậu

Ủy viên HĐQT SAF - Chủ tịch HĐQT SJ1

Mã CK: SAF
SJ1

Vị trí : 200

Vị trí năm ngoái: 243

Tài sản: 65,116

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam