Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Uyển Nhàn

Ủy viên HĐQT NKG; Vợ ông Hồ Minh Quang_Chủ tịch HĐQT NKG

Mã CK: NKG

Vị trí : 146

Vị trí năm ngoái: 129

Tài sản: 87,214

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam