Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Thị Xuân Mỹ

Mẹ ông Hồ Quỳnh Hưng_Chủ tịch HĐQT DQC - Tổng giám đốc DQC

Mã CK: DQC

Vị trí : 254

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 47,970

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam