Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Thị Vân Trang

Vợ ông Hoàng Anh Tuấn_Ủy viên HĐQT TAG

Mã CK: TAG

Vị trí : 415

Vị trí năm ngoái: 1008

Tài sản: 23,930

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam